Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 5 - Trịnh Bửu Nam

Bài giảng "Quản trị chất lượng - Chương 5: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000. Mời các bạn cùng tham khảo.