Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 10 - MBA. Vũ Văn Hải

Nội dung cơ bản của bài giảng chương 10 lược là: Các vấn đề quản trị, các vấn đề marketing, các vấn đề tài chính, các vấn đề R & D, các các vấn đề về hệ thống thông tin. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh. Mời các bạn cùng tham khảo!