Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 11 - MBA. Vũ Văn Hải

Mục tiêu cơ bản của chương 11 trình bày về chiến lược có hiệu quả hay không? tìm ra nguyên nhân? đưa ra các biện pháp điều chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!