Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 3 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 3: Hoạt động chuỗi cung ứng sản xuất và phân phối" trình bày các nội dung: Thiết kế sản phẩm, điều độ sản xuất, quản lý nhà máy trong sản xuất, quản lý đơn hàng, kế hoạch phân phối, thuê ngoài trong chuỗi cung ứng,... Mời các bạn cùng tham khảo.