Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 4 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 4: Công nghệ thông tin & chuỗi cung ứng" trình bày các nội dung: Tác động roi da BullWhip; hợp tác, hoạch định, dự báo và bổ sung; chuỗi cung ứng hợp tác; hệ thống thông tin hỗ trợ chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo.