Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 5 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 5: Đo lường hiệu quả
hoạt động chuỗi cung ứng" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình tương quan thị trường chuỗi cung ứng, đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng, khung đo lường hiệu quả, hoạt động thực hiện hiệu quả chuỗi cung ứng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.