Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 6 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 6: Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức dự án phát triển hệ thống, thiết kế hệ thống chuỗi cung ứng, quy trình thiết kế hệ thống, xây dựng ngân sách dự án chi tiết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.