Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Bùi Hoàng Ngọc

Bài giảng Quản trị học: Chương 3 Môi trường hoạt động của tổ chức do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được thế nào là môi trường của tổ chức và phân biệt được môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến tổ chức, hiểu, phân tích được những tác động của môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động và hiệu quả hoạt động của các tổ chức, nắm bắt được các giải pháp quản trị nhằm hạn chế những bất trắc của các yếu tố đến từ môi trường.