Bài giảng Quản trị kênh phân phối: Chương 9 – MBA. Phạm Văn Tuấn

Bài giảng “Quản trị kênh marketing – Chương 9: Đánh giá các thành viên của kênh” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung về việc đánh giá TVK, nội dung kiểm tra/đánh giá TVK. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.