Bài giảng Quản trị maketing 2 - Chương 5: Quản trị các hoạt động xúc tiến thương mại hỗn hợp

Chương 5 gồm có những nội dung cụ thể sau: Các quyết định quảng cáo, các quyết định xúc tiến bán, các quyết định quan hệ công chúng & tổ chức sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo.