Bài giảng Quản trị maketing 2 - Chương 6: Quản trị các nỗ lực marketing toàn diện

Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Các xu thế phát triển trong tổ chức công ty trên thị trường thế giới và việt nam, tổ chức và nhân lực quản trị marketing, quản trị marketing nội bộ, quản trị marketing trách nhiệm xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo.