Bài giảng Quản trị Maketing - Chương 11: Tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động marketing

Chương này trình bày về tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động marketing. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tổ chức thực hiện chiến lược và chương trình marketing, tổ chức marketing, kiểm tra hoạt động marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.