Bài giảng Quản trị marketing - ThS. Đinh Thu Quỳnh

Bài giảng Quản trị marketing do ThS. Đinh Thu Quỳnh biên soạn cung cấp kiến thức cơ bản cho bạn học là Phạm vi của marketing, các khái niệm cốt lõi của marketing, thực tế marketing, nội dung của quản trị marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!