Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 2: Phân tích công việc

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management) - Chương 2: Phân tích công việc trình bày các nội dung chính sau: Lợi ích của phân tích công việc, quy trình thực hiện, phương pháp lấy thông tin, nội dung của bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.