Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 1 với mục tiêu giúp các bạn Hiểu được bản chất của mối quan hệ với khách hàng và vai trò của quản trị quan hệ khách hàng trong doanh nghiệp; Hiểu được bản chất và đặc điểm của quản trị quan hệ khách hàng; Các mô hình lý thuyết của quản trị quan hệ khách hàng; Triển khai quản trị quan hệ khách hàng trong doanh nghiệp.