Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 4+5 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 4+5 với mục tiêu giúp các bạn sinh viên nắm được quy trình xây dựng hệ thống ứng dụng quản trị quan hệ khách hàng. Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu khách hàng; yêu cầu phát triển, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng và cách xây dựng danh mục khách hàng với những công cụ để quản lý thông tin trong cơ sở dữ liệu khách hàng; lưu trữ, duy trì, liên kết; tổ chức khai thác dữ liệu một cách hiệu quả.