Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Ngân sách đầu tư

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Ngân sách đầu tư được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thể nắm vững và hiểu rõ các đặc điểm của các loại dự án đầu tư, biết cách ước lượng dòng ngân quỹ của dự án đầu tư, nắm vững kỹ thuật đánh giá dự án đầu tư, hiểu được các vấn đề rủi ro trong dự án đầu tư và cách thức đo lường rủi ro dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.