Báo cáo đồ án môn học: Ngiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm công suất 1000 m3/ngày

Vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước liên quan mật thiết với các biện pháp tổng hợp về chống ô nhiễm nguồn nước do nước thải công nghiệp dệt nhuộm gây ra. Một trong những biện pháp đó là phải xử lý nước thải trước khi chúng được hòa vào nguồn nước mặt tự nhiên. Đồ án được thực hiện nhằm mục đích đề xuất hệ thống xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm với lưu lượng là 1000 m3/nhày đạt tiêu chuẩn xả thải, hạn chế việc tác động đến môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.