Báo cáo khoa học: Thiết kế, chế tạo hệ thống xử lý sắt trong nước cấp phục vụ sản xuất tại công ty dệt Đà Nẵng

 Mục đích của đề tài là: Chế tạo hệ thống xử lý sắt trong nước cấp đáp ứng được yêu cầu sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng vải thành phẩm, tạo điều kiện để đa dạng hóa sản phẩm, với giá thành hợp lý cạnh tranh, phục vụ yêu cầu ngày càng cao trong nước và xuất khẩu.