Báo cáo khoa học: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất vải dệt chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xuất khẩu

Mục đích nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất vải dệt chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xuất khẩu" là: Nghiên cứu nâng cao chất lượng các sản phẩm dệt chủ lực trên cơ sở nâng cấp các công nghệ hiện có và áp dụng các công nghệ mới để đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng của EU, Mỹ, Nhật Bản trong các sản phẩm vải cho may mặc xuất khẩu; nghiên cứu, thiết kế các mặt hàng mới để góp phần thay thế vải dệt nhập khẩu cung cấp cho may xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.