Bộ hậu xử lý cho máy CNC 5 trục

Bài viết này trình bày sơ lược về Postprocessor, đề xuất thuật toán tuyến tính hóa đường chạy dao và xây dựng bộ hậu xử lý cho máy CNC 5 trục. Mời các bạn cùng tham khảo!