Đề thi kiểm tra học kì 1 năm học 2011-2012 và đáp án môn Công nghệ sơ chế nguyên liệu dệt - ĐHBK TP.HCM

Đề thi kiểm tra học kì 1 năm học 2011-2012 và đáp án môn Công nghệ sơ chế nguyên liệu dệt của trường ĐHBK TP.HCM giúp cho các bạn sinh viên trong việc nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kể hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên chuyên ngành Dệt sợi và các ngành có liên quan.