Ebook Bài tập - Bài giải phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1

Để giúp cho bạn đọc, nhất là những nhà kinh doanh những thông tin cần thiết về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tác giả PGS.Tiến sĩ kinh tế Phạm Văn Dược, Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán, Đại học Kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu quyển sách “Bài tập - bài giải Phân tích hoạt động kinh doanh”. Trọng tâm của quyển sách này gồm các bài tập và bài giải về các nội dung: Lý luận chung về phân tích và các phương pháp sử dụng, phân tích môi trường và chiến lược kinh doanh, phân tích sử dụng các tiềm năng trong hoạt động kinh doanh.