Ebook Bản chất quản trị nguồn nhân lực gầy dựng đội quân tinh nhuệ

Nằm trong bộ sách Quản trị nguồn nhân lực, cuốn sách Bản chất quản trị nguồn nhân lực được thiết kế dành riêng cho chủ doanh nghiệp. Đặc biệt trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục đích trang bị cho họ những quan điểm đúng về vai trò và chức năng của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhân viên làm việc tại phòng nhân sự, các nhà quản lý ở các bộ phận khác trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, và sinh viên nghiên cứu lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực cũng có thể tham khảo cuốn sách này để có kiến thức tổng thể về quản trị nguồn nhân lực.