Ebook Cấu tạo chất đại cương: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Cấu tạo chất đại cương" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về phân tử và liên kết hóa học, phương pháp liên kết hóa trị, phương pháp Obital phân tử, liên kết giữa các phân tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.