Ebook Chiến lược định vị người tiêu dùng: Phần 1

Chiến lược định vị người tiêu dùng hứa hẹn thay đổi cách nghĩ của chúng ta về việc phát triển sản phẩm. Cuốn sách này cho quý vị biết cách giải quyết và phát triển những sản phẩm có lợi nhuận cao. Phần 1 của cuốn sách sẽ mang đến các nội dung chính sau: Hewlett - Packard sang số, phép tính cà phê của Maxwell, khối Rubik của việc cải tiến hàng điện tử tiêu dùng, kết nối thiết bị lạnh và khoa học nóng. Mời các bạn cùng tham khảo.