Ebook Chiến lược kiến trúc doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

Phần 1 ebook gồm các chương: Để thực thi chiến lược, trước hết phải xây dựng nền tảng, xác định mô hình hoạt động, triển khai mô hình hoạt động thông qua kiến trúc doanh nghiệp, bước qua các giai đoạn trưởng thành của kiến trúc doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.