Ebook Chiến lược kiến trúc doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

Phần 2 ebook gồm các chương: Gặt hái lợi ích từ quá trình tìm hiểu, xây dựng nền tảng theo từng dự án, sử dụng kiến trúc doanh nghiệp định hướng thuê ngoài, tận dụng nền tảng để tăng trưởng lợi nhuận, bắt tay vào thực hiện – Chương trình của lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.