Ebook Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơ: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Công nghệ sản xuất các chất màu vô cơ", phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật sản xuất TiO2 từ Ilmenit, kỹ thuật sản xuất oxide crom từ quặng cromic, kỹ thuật sản xuất một số pigment. Mời các bạn cùng tham khảo.