Ebook Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học: Phần 2 - PGS.TS. Lương Đức Phẩm

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học", phần 2 trình bày các nội dung: Các loại hình công nghệ trong dây chuyền xử lí nước thải, công nghệ xử lí một số dạng nước thải. Đây là một cuốn sách hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Môi trường dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.