Ebook Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam" cung cấp cho người đọc các nội dung: Những vấn đề cơ bản về phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế thị trường, thực trạng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.