Ebook Quản trị bán hàng (Sales management): Phần 2

Cùng tìm hiểu những tình huống bán hàng đặc biệt và quản trị bán hàng, giám đốc bán hàng chuyên nghiệp được trình bày cụ thêt trong cuốn "Ebook Quản trị bán hàng (Sales management): Phần 2". Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.