Ebook Quản trị kinh doanh viễn thông (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) - GS.TS.NGƯT. Bùi Xuân Phong

Ebook "Quản trị kinh doanh viễn thông" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về quản trị kinh doanh viễn thông, cơ sở khoa học của quản trị kinh doanh viễn thông, kế hoạch kinh doanh viễn thông, quản trị chất lượng viễn thông,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.