Ebook Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thanh toán và tín dụng quốc tế", phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Tín dụng quốc tế, thẩm định và bảo lãnh tín dụng quốc tế, tổng quan về thanh toán quốc tế, công cụ thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế, một số tổ chức tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.