Ebook Thuật lãnh đạo nhóm dẫn dắt nhóm đến thành công

Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ cố gắng tìm ra đáp án cho những câu hỏi trên. Chúng ta sẽ xem xét những cách thức mà bạn, với vai trò là một người lãnh đạo nhóm, có thể trau dồi kỹ năng lãnh đạo của mình, đồng thời giúp cho nhóm làm việc của bạn trở nên hiệu quả hơn. Khi nghiên cứu xong cuốn sách này, bạn sẽ có khả năng tốt hơn để: đánh giá các phẩm chất và khả năng lãnh đạo của bạn. xác định các cách thức để nâng cao khả năng lãnh đạo của bạn. nhận biết rõ hơn các vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo nhóm. tìm ra những cách thức để phát triển nhóm của bạn trở thành một nhóm làm việc có hiệu quả và đạt hiệu suất cao hơn.