Ebook Tiền tệ ngân hàng: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Đăng Đờn

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Tiền tệ ngân hàng", phần 2 trình bày các nội dung: Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia, hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam, những vấn đề cơ bản trong quan hệ thanh toán và tín dụng quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.