Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 6: Tổ chức bảo trì

Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 6: Tổ chức bảo trì, gồm có những nội dung chi tiết sau: cấu trúc của bộ phận bảo trì trong công ty, cơ cấu tổ chức,... Mời các bạn cùng tham khảo.