Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về kiểm toán nhà nước và Đại hội ASOSAI 14

Năm 2018, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đăng cai tổ chức Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (Đại hội ASOSAI 14), một sự kiện quốc tế với sự tham gia của 76 đoàn, trong đó có 45 cơ quan kiểm toán châu Á.