Nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp logistics Việt Nam hiện nay

Ngành logistics của Việt Nam hiện là một ngành còn non trẻ, vì vậy ngành này hiện nay cần có sự chú trọng đầu tư, tìm cách nâng cao hiệu quả hoạt động hơn nữa để có thể cạnh tranh với các công ty logistics của nước ngoài đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Bài viết tập trung khái quát thực trạng cũng như đưa ra một số giải pháp cơ bản để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam hiện nay.