Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị hạn chế quá trình quá độ trong đóng cắt thiết bị bù động trên lưới điện phân phối

Bài viết giới thiệu một nghiên cứu ứng dụng bao gồm thiết kế, chế tạo một thiết bị hạn chế dao động quá độ sử dụng điện trở đóng trước khi đóng cắt các tụ bù hạ thế.