Nghiên cứu ứng dụng mô hình Blended Learning cho học phần vẽ kỹ thuật

Bài viết này trình bày kết quả khai thác website E-learning xây dựng mô hình đào tạo Blended Learning cho học phần Vẽ kỹ thuật. Mô hình này cũng có thể góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhiều học phần khác nhau. Giảng viên tương tác với sinh viên trực tuyến cũng như trên giảng đường theo nội dung chương trình học được thiết kế trước.