Nghiên cứu xây dựng hệ thống xác thực đa nhân tố cho website

Một trong những yêu cầu quan trọng của an toàn thông tin là xác thực danh tính của đối tượng được cấp quyền sử dụng các tài nguyên điện toán của hệ thống như truy nhập tài khoản, đọc và chỉnh sửa tài liệu đối với hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước, hay thực hiện các giao dịch trực tuyến trong các hệ thống thương mại điện tử. Bài viết này sẽ giới thiệu một phương pháp xây dựng hệ thống xác thực đa nhân tố cho một website.