Tối ưu hóa đa mục tiêu khi phay cao tốc bằng dao phay ngón liền khối sử dụng thuật toán PSO

Bài viết này ứng dụng thuật toán tối ưu hóa bầy đàn (PSO) cho quá trình gia công phay cao tốc. Thuật toán PSO trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng cải tiến năng suất và chất lượng sản phẩm. Bài viết này dựa trên cơ sở các mô hình hóa phay cao tốc tác giả đề xuất ứng dụng thuật toán PSO cho quá trình tối ưu hóa chế độ cắt với hai mục tiêu đảm bảo độ nhám bề mặt và tuổi bền của dụng cụ cắt.