• Ebook Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV - Vis: Phần 1

  Ebook Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV - Vis: Phần 1

  Ebook "Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV - Vis" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đại cương về phân tích trắc quang; Sự hấp thụ ánh sáng của dung dịch chất màu; Quan hệ giữa cấu trúc và màu sắc của hợp chất; Các nguyên nhân làm cho sự hấp thụ ánh sáng của dung dịch không tuân theo định luật Bughe-Lambe-Bia; Các phương pháp định lượng bằng...

   129 p hict 28/02/2023 32 0

 • Ebook Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV - Vis: Phần 2

  Ebook Phân tích trắc quang phổ hấp thụ UV - Vis: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phương pháp phân tích phổ hấp thụ UV - Vis" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp trắc quang xác định thành phần và hằng số bền của phức; Dụng cụ đo dùng trong trắc quang; Giới thiệu về các phương pháp đo độ đục; Giới thiệu phương pháp phát quang; Giới thiệu phương pháp hóa phát quang; Phức bậc...

   102 p hict 28/02/2023 28 0

 • Ebook Hóa đại cương: Phần 1 - Nguyễn Đình Soa

  Ebook Hóa đại cương: Phần 1 - Nguyễn Đình Soa

  Hóa đại cương: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái niệm và định luật cơ sở của hóa học; cấu tạo nguyên tử; định luật tuần hoàn, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học và cấu tạo nguyên tử; trạng thái tập hợp của các chất; hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   274 p hict 28/02/2023 31 0

 • Ebook Hóa đại cương: Phần 2 - Nguyễn Đình Soa

  Ebook Hóa đại cương: Phần 2 - Nguyễn Đình Soa

  Tiếp nội dung phần 1, Hóa đại cương: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: cân bằng hóa học và mức độ diễn ra của các quá trình hóa học; cân bằng pha; tốc độ và cơ chế phản ứng hóa học; dung dịch lỏng; dung dịch điện li; cân bằng ion của axit-bazo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   241 p hict 28/02/2023 26 0

 • Giáo trình Vi tích phân 1

  Giáo trình Vi tích phân 1

  Giáo trình Vi tích phân 1 trang bị hiểu biết khoa học đại cương, rèn luyện khả năng tư duy chính xác và tính toán định lượng, cung cấp công cụ toán học cho các ngành khoa học kỹ thuật. Với các nội dung chính như Số thực và hàm số thực; hàm số liên tục; phép tính vi phân; ứng dụng của đạo hàm; phép tính tích phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   186 p hict 28/02/2023 18 0

 • Giáo trình Vi tích phân 2

  Giáo trình Vi tích phân 2

  Giáo trình Vi tích phân 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Phép tính vi phân của hàm nhiều biến; tích phân của hàm nhiều biến; giải tích vecto; phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   219 p hict 28/02/2023 21 0

 • Ebook Hóa học đại cương (Tập 2: Từ lý thuyết đến ứng dụng): Phần 1

  Ebook Hóa học đại cương (Tập 2: Từ lý thuyết đến ứng dụng): Phần 1

  Cuốn sách "Hóa học đại cương (Tập 2: Từ lý thuyết đến ứng dụng)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số khái niệm cơ sở của nhiệt động học; Công và nhiệt; Nguyên lý nhiệt động học, nhiệt hóa học; Nguyên lý II nhiệt động học, cân bằng và chiều diễn biến của các quá trình hóa học; Cân bằng hóa học;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   120 p hict 27/01/2023 41 1

 • Ebook Hóa học đại cương (Tập 2: Từ lý thuyết đến ứng dụng): Phần 2

  Ebook Hóa học đại cương (Tập 2: Từ lý thuyết đến ứng dụng): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Hóa học đại cương (Tập 2: Từ lý thuyết đến ứng dụng)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cân bằng pha; Giản đồ trạng thái của một chất; Quy tắc pha Gibbs; Cân bằng lỏng hơi hệ 2 cấu tử; Phân loại dung dịch, nồng độ; Dung dịch ion; Đại cương về động hóa học; Phản ứng oxi hóa - khử và đại...

   170 p hict 27/01/2023 36 0

 • Ebook Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng): Phần 1

  Ebook Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng): Phần 1

  Cuốn sách "Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố; Thuyết lượng tử Planck và đại cương về cơ học lượng tử; Nguyên tử Hiđrô và ion giống Hiđrô; Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố, cấu tạo và tính chất của các nguyên tử;... Mời các...

   121 p hict 27/01/2023 33 0

 • Ebook Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng): Phần 2

  Ebook Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học; Các hệ ngưng tụ: Liên kết và cấu trúc; Phương pháp nhiễu xạ tia X. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   184 p hict 27/01/2023 38 0

 • Ebook Bài tập cơ học lý thuyết (Tập 1: Tĩnh học và động học): Phần 1

  Ebook Bài tập cơ học lý thuyết (Tập 1: Tĩnh học và động học): Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập cơ học lý thuyết (Tập 1: Tĩnh học và động học)" phần 1 trình bày các đề bài xoay quanh nội dung: Tĩnh học của vật rắn; Hệ lực phẳng; Hệ lực không gian; Chuyển động của điểm; Các chuyển động đơn giản nhất của vật rắn; Phân và hợp các chuyển động của điểm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   202 p hict 23/10/2022 51 0

 • Ebook Bài tập cơ học lý thuyết (Tập 1: Tĩnh học và động học): Phần 2

  Ebook Bài tập cơ học lý thuyết (Tập 1: Tĩnh học và động học): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Bài tập cơ học lý thuyết (Tập 1: Tĩnh học và động học)" tiếp tục trình bày phần hướng dẫn giải các chủ đề: Tĩnh học của vật rắn; Động học; Chuyển động phẳng của vật rắn, Vật rắn quay quanh điểm cố định. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   272 p hict 23/10/2022 49 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số