• Ebook Bài tập kiểm toán nâng cao: Phần 2

  Ebook Bài tập kiểm toán nâng cao: Phần 2

  Cuốn sách được biên soạn theo cấu trúc gồm 7 phần: Trắc nghiệm kiểm tra kiến thức tiếp thu; Câu hỏi trả lời đúng hoặc sai, câu hỏi thảo luận, tìm hiểu văn bản pháp luật kiểm toán, kiểm tra nghiệp vụ kế toán, bài tập tình huống, kiểm tra cuối chương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p hict 29/11/2021 8 0

 • Ebook Bài tập kiểm toán nâng cao: Phần 1

  Ebook Bài tập kiểm toán nâng cao: Phần 1

  Sách Bài tập kiểm toán nâng cao được biên soạn với mong muốn giúp các bạn dễ dàng tiếp cận và nắm vững những kiến thức chung nhất về kiểm toán chuyên ngành. Cuốn sách được soạn bám sát theo xu hướng giảng dạy, học tập và thi cử chung hiện nay của các trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p hict 29/11/2021 10 0

 • Tập bài giảng Kế toán tài chính 2

  Tập bài giảng Kế toán tài chính 2

  Tập bài giảng Kế toán tài chính 2 có bố cục gồm 5 chương như sau: Chương 1 - kế toán các khoản đầu tư và dự phòng; Chương 2 - kế toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp; Chương 3 - kế toán vốn chủ sở hữu; Chương 4 - kế toán trong doanh nghiệp thương mại; Chương 5 - kế toán doanh nghiệp xây lắp, chủ đầu tư và du lịch, dịch vụ....

   246 p hict 29/11/2021 6 0

 • Tập bài giảng Kiểm toán căn bản

  Tập bài giảng Kiểm toán căn bản

  Tập bài giảng Kiểm toán căn bản được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác dạy và học học phần Kiểm toán căn bản cho đối tượng là sinh viên đại học ngành Kế toán. Với bố cục gồm 5 chương, tập bài giảng đã thể hiện đầy đủ những kiến thức cơ bản về kiểm toán. Một số tình huống bài đọc thêm cũng được bổ sung nhằm...

   211 p hict 29/11/2021 6 0

 • Tập bài giảng Kiểm toán tài chính

  Tập bài giảng Kiểm toán tài chính

  Tập bài giảng Kiểm toán tài chính gồm có 8 chương như sau: Chương 1 - tổng quan về kiểm toán tài chính; Chương 2 - kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền; Chương 3 - kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán; Chương 4 - kiểm toán chu trình hàng tồn kho; Chương 5 - kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên; Chương 6 - kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài...

   213 p hict 29/11/2021 6 0

 • Kiểm toán hoạt động chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam hiện nay

  Kiểm toán hoạt động chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam hiện nay

  Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành, sửa đổi nhiều quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp (DN), cải thiện môi trường đầu tư minh bạch, tăng chỉ số cạnh tranh, góp phần thu hút nhà đầu tư nước ngoài- một bộ phận quan trọng góp phần làm cho nền kinh tế có nhiều thay đổi tích cực. Bài viết đề cập tới kiểm toán hoạt động...

   11 p hict 29/11/2021 6 0

 • Ảnh hưởng của số hóa đối với vai trò kiểm toán viên

  Ảnh hưởng của số hóa đối với vai trò kiểm toán viên

  Quá trình số hóa đòi hỏi các doanh nghiệp phải vươn lên về mọi mặt để có thể có được năng lực cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác về khối lượng thông tin, về tốc độ chuyển hóa thông tin, về tính đa dạng và giá trị. Bài viết đánh giá ảnh hưởng của số hóa tới vai trò của kiểm toán viên tại Việt Nam trên cơ sở số liệu khảo sát...

   12 p hict 29/11/2021 5 0

 • Kiểm toán nội bộ trong công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - các vấn đề rút ra từ thực tế

  Kiểm toán nội bộ trong công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - các vấn đề rút ra từ thực tế

  Bài viết nghiên cứu kiểm toán nội bộ của các công ty niêm yết. Bằng việc khảo sát kiểm toán nội bộ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, tác giả đã đưa ra những kết quả chính bao gồm: Phần lớn các công ty đã thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ; Bộ phận kiểm toán nội bộ tại các công ty được hoàn thiện dần; Vị trí...

   9 p hict 29/11/2021 5 0

 • Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Kế toán đáp ứng yêu cầu hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN

  Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Kế toán đáp ứng yêu cầu hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN

  Bài viết chỉ ra những hạn chế và yếu kém của đội ngũ kế toán Việt Nam hiện nay, qua đó đưa ra một số định hướng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành này tại các cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp thiết trong thời kỳ hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (Asean Economic Community – AEC).

   8 p hict 29/11/2021 5 0

 • Ảnh hưởng của công nghệ blockchain và phương pháp kế toán tam phân (Triple entry) đối với nghề kiểm toán

  Ảnh hưởng của công nghệ blockchain và phương pháp kế toán tam phân (Triple entry) đối với nghề kiểm toán

  Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng phát triển mạnh mẽ và có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống con người nói chung và tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế nói riêng. Trong đó, công nghệ chuỗi khối (Blockchain) là một ứng dụng hiện đại của cách mạng công nghiệp 4.0 được áp dụng trong nhiều lĩnh vực. Bài viết phân tích khái niệm, đặc...

   9 p hict 27/10/2021 12 0

 • Kế toán Việt Nam qua các thời kỳ và định hướng phát triển trong những năm tới

  Kế toán Việt Nam qua các thời kỳ và định hướng phát triển trong những năm tới

  Trong tiến trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã có những bước phát triển rất quan trọng theo hướng hội nhập với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế được chấp nhận chung. Nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc.

   7 p hict 27/10/2021 8 0

 • Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng tới sự hữu hiệu của hoạt động kiểm toán nội bộ

  Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng tới sự hữu hiệu của hoạt động kiểm toán nội bộ

  Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của KTNB thông qua việc tổng hợp và phân tích các nguồn dữ liệu từ các nghiên cứu tiền nhiệm để cung cấp hướng nghiên cứu trong tương lai.

   9 p hict 27/10/2021 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số