• Giáo trình Thống kê doanh nghiệp nông nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp nông nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Thống kê doanh nghiệp nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệp, thống kê tài sản, thống kê lao động. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên, học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp, kế toán doanh nghiệp.

   59 p hict 31/01/2018 8 1

 • Giáo trình Thống kê doanh nghiệp nông nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp nông nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Thống kê doanh nghiệp nông nghiệp", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thống kê kết quả sản xuất, thống kê giá bán và giá thành, thống kê hiệu quả sản xuất, thống kê với việc ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   89 p hict 31/01/2018 8 1

 • Ebook Thống kê trong kinh doanh: Phần 1

  Ebook Thống kê trong kinh doanh: Phần 1

  Ebook Thống kê trong kinh doanh tập trung trình bày các vấn đề cơ bản như: Giới thiệu chung và thu thập dữ liệu, trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị mô tả dữ liệu định lượng, ước lượng. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   112 p hict 31/01/2018 12 1

 • Ebook Thống kê trong kinh doanh: Phần 2

  Ebook Thống kê trong kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của cuốn ebook Thống kê trong kinh doanh đến với phần 2 các bạn sẽ tiếp tục được tìm hiểu về các vấn đề liên quan như: Kiểm định, kiểm soát quá trình bằng thống kê, hồi quy và tương quan, phân tích dãy số thời gian. Mời các bạn tham khảo.

   79 p hict 31/01/2018 8 1

 • Ebook Kinh tế học: Phần 1

  Ebook Kinh tế học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kinh tế học" của tác giả David Begg cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan về kinh tế học và sự phát triển của nền kinh tế, kinh tế học vi mô thực chứng, kinh tế học phúc lợi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   374 p hict 31/01/2018 9 2

 • Ebook Kinh tế học: Phần 2

  Ebook Kinh tế học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kinh tế học", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức về kinh tế học vĩ mô (giới thiệu về kinh tế học vĩ mô, sản lượng và tổng cầu, chính sách tài khóa và ngoại thương, chính sách tiền tệ và tài khóa,...) và kinh tế thế giới. Mời các bạn tham khảo.

   349 p hict 31/01/2018 6 2

 • Bài giảng Quản lý chất lượng dịch vụ - ThS. Nguyễn Văn Toàn

  Bài giảng Quản lý chất lượng dịch vụ - ThS. Nguyễn Văn Toàn

  Nội dung bài giảng Quản lý chất lượng dịch vụ trình bày về đặc điểm của chất lượng dịch vụ. Dịch vụ là kết quả tạo ra để đáp ứng yêu của khách hàng bằng các hoạt động tiếp xúc giữa người cung cấp – khách hàng và các hoạt động nội bộ của người cung cấp”.

   27 p hict 30/01/2018 7 1

 • Bài giảng Quản lý chất lượng toàn diện - ThS. Nguyễn Văn Toàn

  Bài giảng Quản lý chất lượng toàn diện - ThS. Nguyễn Văn Toàn

  Bài giảng Quản lý chất lượng toàn diện trình bày về khái niệm TQM, các yếu tố cấu thành TQM, triết lý của TQM. Thực hiện TQM trong tổ chức. “TQM là một dụng pháp quản lý đưa đến thành công, tạo thuận lợi cho tăng trưởng bền vững của một tổ chức thông qua việc huy động hết tâm trí của tất cả các thành viên nhằm tạo ra chất lượng một...

   30 p hict 30/01/2018 5 1

 • Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Nội dung Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thất nghiệp", cụ thể như: Đo lường thất nghiệp, nguyên nhân và tác hại của thất nghiệp,...

   5 p hict 30/01/2018 3 1

 • Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 9 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 9 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 9 trình bày các nội dung sau: Khái niệm và đo lường lạm phát, phân loại lạm phát, tác hại của lạm phát, các lý thuyết lạm phát (nguyên nhân lạm phát),...

   8 p hict 30/01/2018 5 1

 • Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 6 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 6 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 6 giúp người học hiểu về "Tổng cầu và tổng cung". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Biến động kinh tế ngắn hạn, tổng cầu và tổng cung, nguyên nhân gây nên sự biến động kinh tế,...

   13 p hict 30/01/2018 3 1

 • Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 do Nguyễn Thị Thùy Vinh gồm các nội dung chính như: Kinh tế học là gì, phương pháp nghiên cứu kinh tế học, kinh tế vĩ mô là gì,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p hict 30/01/2018 4 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số