• Ebook Ủy thác công việc hiệu quả đừng để công việc nhấn chìm bạn

  Ebook Ủy thác công việc hiệu quả đừng để công việc nhấn chìm bạn

  Ủy thác công việc cho phép bạn chia sẻ một số công việc và trách nhiệm của bạn với các thành viên trong nhóm. Đây là một kỹ năng quản lý quan trọng giúp cho ban tổ chức, điều hành và phát triển nhóm của bạn. Cuốn sách này giúp bạn tìm hiểu ủy thác công việc là gì, tầm quan trọng của nó, và các yếu tố liên quan đến quy trình ủy thác công việc.

   121 p hict 25/03/2020 19 0

 • Ebook Thuật lãnh đạo nhóm dẫn dắt nhóm đến thành công

  Ebook Thuật lãnh đạo nhóm dẫn dắt nhóm đến thành công

  Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ cố gắng tìm ra đáp án cho những câu hỏi trên. Chúng ta sẽ xem xét những cách thức mà bạn, với vai trò là một người lãnh đạo nhóm, có thể trau dồi kỹ năng lãnh đạo của mình, đồng thời giúp cho nhóm làm việc của bạn trở nên hiệu quả hơn. Khi nghiên cứu xong cuốn sách này, bạn sẽ có khả năng tốt hơn để: Đánh...

   118 p hict 25/03/2020 37 0

 • Ebook Kiểm soát nguồn lực vật chất để quản lý kho hiệu quả hơn

  Ebook Kiểm soát nguồn lực vật chất để quản lý kho hiệu quả hơn

  Cuốn sách này nằm trong bộ sách: Quản trị Sản xuất và Vận hành, xem xét các khía cạnh khác nhau của việc quản lý và kiểm soát nguồn lực, bao gồm thu mua, tồn trữ, sử dụng và bảo quản. Nghiên cứu cuốn sách này, bạn sẽ có khả năng: Mô tả năm bước trong quy trình quản lý nguồn lực được áp dụng như thế nào cho bốn loại nguồn lực, giải thích...

   133 p hict 25/03/2020 20 0

 • Ebook Mô tả công việc - yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc

  Ebook Mô tả công việc - yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc

  Mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc. Dù một công ty có hay không có phòng nhân sự thì nhà quản lý và chủ doanh nghiệp đều tham gia vào những quyết định về nhân sự. Ở mỗi bước trong quy trình quản lý nguồn nhân lực, nhà quản lý thường thu thập các thông tin, đưa ra lời khuyên và những kiến nghị để từ đó...

   107 p hict 25/03/2020 48 0

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 1 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 1 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng "Quản trị chất lượng - Chương 1: Tổng quan về chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chất lượng, quá trình hình thành chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hict 25/03/2020 8 0

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 3 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 3 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng "Quản trị chất lượng - Chương 3: Quản lý chất lượng toàn diện" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về TQM, áp dụng TQM trong tổ chức, một số phương pháp phối hợp với TQM,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p hict 25/03/2020 11 0

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 2 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 2 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng "Quản trị chất lượng - Chương 2: Quản lý chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình phát triển và những bài học kinh nghiệm của quản lý chất lượng, các phương thức quản lý chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p hict 25/03/2020 8 0

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 4 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 4 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng "Quản trị chất lượng - Chương 4: Phương pháp 6 sigma" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về phương pháp quản lý 6 sigma, six sigma và chu trình quản lý DMAICSix Sigma và chu trình quản lý DMAIC,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hict 25/03/2020 11 0

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 5 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 5 - Trịnh Bửu Nam

  Bài giảng "Quản trị chất lượng - Chương 5: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p hict 25/03/2020 12 0

 • Giáo trình Giao dịch và đàm phán kinh doanh: Phần 1 - GS.TS. Hoàng Đức Thân

  Giáo trình Giao dịch và đàm phán kinh doanh: Phần 1 - GS.TS. Hoàng Đức Thân

  Cuốn "Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh" nhằm trang bị những kiến thức lý luận, phương pháp luận và các kỹ năng thực hành cơ bản về giao dịch và đàm phán kinh doanh. Cuốn giáo trình này được tập thể tác giả là các giảng viên có kinh nghiệm lâu năm của Khoa Thương mại, trường Đại học Kinh tế quốc dân biên soạn. Mời các bạn tham khảo...

   178 p hict 28/02/2020 68 1

 • Giáo trình Giao dịch và đàm phán kinh doanh: Phần 2 - GS.TS. Hoàng Đức Thân

  Giáo trình Giao dịch và đàm phán kinh doanh: Phần 2 - GS.TS. Hoàng Đức Thân

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Văn hóa trong giao dịch, đàm phán kinh doanh, hoạt động chuẩn bị đàm phán kinh doanh, tổ chức đàm phán kinh doanh, quá trình ra quyết định trong đàm phán kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   168 p hict 28/02/2020 43 0

 • Lối sống của doanh nhân và việc hoàn thiện các chế định bắt buộc

  Lối sống của doanh nhân và việc hoàn thiện các chế định bắt buộc

  Để lối sống doanh nhân ngày càng hoàn thiện, nhà nước cần xây dựng những chuẩn mực mới về doanh nhân phù hợp với chuẩn mực xã hội và nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Đó là những doanh nhân có ý chí vươn lên, có lòng tự tôn dân tộc, có năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập, có đạo đức trong kinh doanh; biết kết...

   6 p hict 28/02/2020 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số