• Giáo trình Kế hoạch kinh doanh - ĐH Quản lý và Kinh doanh Hà Nội

  Giáo trình Kế hoạch kinh doanh - ĐH Quản lý và Kinh doanh Hà Nội

  Kế hoạch kinh doanh là một môn học chủ yếu trang bị cho sinh viên và học viên cao học ngành quản lý doanh nghiệp những kiến thức cơ bản về kế hoạch hóa, về mối quan hệ giữa kế hoạch với thị trường, với hạch toán kinh doanh, về những kỷ năng nghiên cứu thị trường,...Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm rõ hơn.

   296 p hict 31/05/2018 9 1

 • Giáo trình Thống kê kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Thống kê kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Thống kê kinh doanh gồm nội dung 3 chương đầu: Đối tượng nghiên cứu thống kê kinh doanh; thống kê kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thống kê lao động và tiền lương trong doanh nghiệp.

   126 p hict 31/05/2018 7 1

 • Giáo trình Thống kê kinh doanh: Phần 2

  Giáo trình Thống kê kinh doanh: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Thống kê kinh doanh gồm nội dung các chương: Chương 4 - Thống kê tài sản cố định của doanh nghiệp, chương 5 - Thống kê tài sản lưu động của doanh nghiệp, chương 6 - Thống kê giá thành sản phẩm.

   96 p hict 31/05/2018 7 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược - ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghệ

  Bài giảng Quản trị chiến lược - ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghệ

  Bài giảng Quản trị chiến lược dưới đây với mục đích cung cấp những kiến thức nền tảng về quản trị cho các nhà quản trị trong tương lai. Bài giảng còn giúp cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh học tập và ứng dụng những kiến thức cơ bản về quản trị chiến lược trong thực tiễn.

   142 p hict 31/05/2018 7 1

 • Tóm tắt bài giảng môn học Quản lý dự án - Nguyễn Vũ Bích Uyên

  Tóm tắt bài giảng môn học Quản lý dự án - Nguyễn Vũ Bích Uyên

  Tài liệu "Tóm tắt bài giảng môn học Quản lý dự án" cung cấp đến người học những thông tin về dự án và quản lý dự án, đánh giá dự án, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư, xác định và sử dụng dòng tiền dự án trong phân tích, quản lý rủi ro trong dự án,...cùng một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt thông tin...

   100 p hict 26/04/2018 14 1

 • Ebook Tôi PR cho PR: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Tôi PR cho PR: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Biến công chúng thành fan hâm mộ, bằng cách chiếm cảm tình của công chúng, PR không phải xì căng đan, phòng bệnh hơn chữa bệnh, PR không phải là quảng cáo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   40 p hict 26/04/2018 12 1

 • Ebook Tôi PR cho PR: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Tôi PR cho PR: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Những câu chuyện PR may mắn; Làm sao thay đổi được công chúng?; Thông điệp của một quốc gia; PR đen và các Spin Doctor; Hack và Flack; Khủng hoảng là thảm họa của các doanh nghiệp và người nổi tiếng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   64 p hict 26/04/2018 10 1

 • Ebook Chiến lược kiến trúc doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Ebook Chiến lược kiến trúc doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Phần 1 ebook gồm các chương: Để thực thi chiến lược, trước hết phải xây dựng nền tảng, xác định mô hình hoạt động, triển khai mô hình hoạt động thông qua kiến trúc doanh nghiệp, bước qua các giai đoạn trưởng thành của kiến trúc doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   99 p hict 26/04/2018 12 1

 • Ebook Chiến lược kiến trúc doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Ebook Chiến lược kiến trúc doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Đại học Kinh tế quốc dân

  Phần 2 ebook gồm các chương: Gặt hái lợi ích từ quá trình tìm hiểu, xây dựng nền tảng theo từng dự án, sử dụng kiến trúc doanh nghiệp định hướng thuê ngoài, tận dụng nền tảng để tăng trưởng lợi nhuận, bắt tay vào thực hiện – Chương trình của lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   112 p hict 26/04/2018 10 1

 • Bài giảng Quản trị công nghệ - TS. Đặng Vũ Tùng (ĐH Bách khoa Hà Nội)

  Bài giảng Quản trị công nghệ - TS. Đặng Vũ Tùng (ĐH Bách khoa Hà Nội)

  Bài giảng "Quản trị công nghệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về công nghệ, môi trường công nghệ và hạ tầng công nghệ, năng lực công nghệ, đánh giá công nghệ, lựa chọn công nghệ, chuyển giao công nghệ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p hict 26/04/2018 10 1

 • Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh

  Nội dung chính của bài giảng được trình bày như sau: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh, phân tích chi phí hoạt động kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ,...

   109 p hict 26/04/2018 11 1

 • Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh trình bày các nội dung chính như sau: Khái quát về quản trị Logistics kinh doanh, mạng lưới tài sản và HTTT Logistics, tổ chức thực hiện và kiểm soát Logistics,...

   132 p hict 26/04/2018 8 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số