• Giáo trình Tổ chức thương mại thế giới - PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

  Giáo trình Tổ chức thương mại thế giới - PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

  Nhằm cung cấp cho bạn học một số thông tin về tổ chức Thương mại thế giới WTO, phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta hiện nay, NXB chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách này. Đây là cuốn giáo trình dành cho sinh viên, nội dung gồm 10 bài, giới thiệu ngắn gọn, dễ hiểu, nhưng hàm chứa một kiến thức cơ bản, cần thiết về Tổ...

   210 p hict 22/11/2017 3 1

 • Ebook Quản lý bảo trì nhà máy công nghiệp - KS. Nguyễn Thanh Sơn

  Ebook Quản lý bảo trì nhà máy công nghiệp - KS. Nguyễn Thanh Sơn

  "Quản lý bảo trì nhà máy công nghiệp" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Lịch sử bảo trì của thế giới, vai trò và thách thức; vài nét về bảo dưỡng công nghiệp Việt Nam, định nghĩa và phân loại bảo trì, mục tiêu và lợi ích của bảo trì, bảo trì phòng ngừa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   249 p hict 22/11/2017 13 1

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 3 - Nguyễn Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 3 - Nguyễn Quang Vinh

  Nội dung bài giảng Quản trị chất lượng Chương 3 Tiến trình lịch sử của các quan niệm chất lượng nhằm trình bày về sự phát triển của các khái niệm chất lượng từ cổ đại đến hiện đại. Sự phát triển khái niệm chất lượng trong thời kỳ hiện đại.

   19 p hict 22/11/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 1 - Nguyễn Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 1 - Nguyễn Quang Vinh

  Nội dung chính của bài giảng Quản trị chất lượng Chương 1 Chất lượng là gì? Tại sao phải quan tâm đến chất lượng trình bày về định nghĩa chất lượng, điểm xuất phát của chất lượng. Nhu cầu của khách hàng chính là điểm xuất phát của chất lượng. Chất lượng là phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

   16 p hict 22/11/2017 2 2

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 2 - Nguyễn Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 2 - Nguyễn Quang Vinh

  Nội dung chương 2 Tiếng nói khách hàng của bài giảng Quản trị chất lượng nêu một số khẩu hiệu về khách hàng, các loại khách hàng, thái độ và sự trung thành của khách hàng, thu thập ý kiến khách hàng. Một vài lưu ý khi thăm dò ý kiến khách hàng, vài gợi ý khi viết các câu hỏi điều tra, thăm dò. Đối sánh các kỳ vọng của khách hàng và các dịch...

   26 p hict 22/11/2017 2 2

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 4 - Nguyễn Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 4 - Nguyễn Quang Vinh

  Trong chương 4 Nhận thức về chất lượng tại các nước đang phát triển nằm trong bài giảng Quản trị chất lượng trình bày về bản chất thị trường của các nước đang phát triển. Các nhận thức sai lầm về chất lượng.

   8 p hict 22/11/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 5 - Nguyễn Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 5 - Nguyễn Quang Vinh

  Nội dung cơ bản của bài giảng Quản trị chất lượng Chương 5 Kiểm soát chất lượng nhằm trình bày về quản trị chất lượng một sản phẩm / dịch vụ. Các khía kinh tế, chi phí liên quan đến chất lượng.

   46 p hict 22/11/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 6 - Nguyễn Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 6 - Nguyễn Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 6 Bảy công cụ kiểm soát chất lượng trình bày biểu kê hoặc phiếu kiểm tra (checksheet), lưu đồ (Flowchart), biểu đồ tần suất (Histogram chart), biểu đồ Pareto (Pareto chart), biểu đồ phân tích nhân quả (Cause and Effect diagram –Ishikawa diagram), biểu đồ phân tán (Scatter diagram), biểu đồ kiểm soát (Control chart).

   20 p hict 22/11/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 8 - Nguyễn Quang Vinh

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 8 - Nguyễn Quang Vinh

  Nội dung chính của Chương 8 Quản trị chất lượng toàn diện nằm trong bài giảng Quản trị chất lượng nêu các hoạt động được phối hợp nhằm lãnh đạo và kiểm soát tổ chức liên quan đến chất lượng.

   17 p hict 22/11/2017 1 1

 • Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 10: Định hướng phát triển của bảo trì công nghiệp

  Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 10: Định hướng phát triển của bảo trì công nghiệp

  Quản lý bảo trì công nghiệp phát triển dựa trên nhu cầu bảo trì của các doanh nghiệp, và quá trình phát triển của các kỹ thuật bảo trì tiên tiến trên thế giới. Với sự phát triển to lớn của nền đại công nghiệp càng ngày càng nhiều thiết bị máy móc thì nhu cầu về sự phát triển trong bảo trì là đặc biệt quan trọng, do đó việc quản lý trong...

   5 p hict 21/11/2017 3 1

 • Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 9: Thực hiện hệ thống quản lý bảo trì

  Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 9: Thực hiện hệ thống quản lý bảo trì

  Những nội dung chính trong chương này gồm có: Nghiên cứu tiền khả thi để đánh giá tình trạng hiện tại, xác định các yêu cầu, xây dựng tổ chức cho dự án, lựa chọn hệ thống, xây dựng hệ thống được máy tính hoá, xây dựng hệ thống thủ công, thông báo cho mọi người có liên quan, lập thời gian biểu và kế hoạch hoạt động,...

   22 p hict 21/11/2017 1 1

 • Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 8: Các hệ thống quản lý bảo trì

  Giáo trình Quản lý bảo trì công nghiệp - Phần 8: Các hệ thống quản lý bảo trì

  Phần 8 - Các hệ thống quản lý bảo trì. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Mở đầu, cấu trúc và lưu đồ của hệ thống quản lý bảo trì, hệ thống bảo trì phòng ngừa, hệ thống lập kế hoạch, quy trình thực hiện công việc bảo trì, hệ thống lưu trữ dữ liệu về thiết bị và nhà máy,...

   13 p hict 21/11/2017 2 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số