• Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh lữ hành tại Việt Nam

  Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh lữ hành tại Việt Nam

  Du lịch là ngành công nghiệp không khói đóng vai trò to lớn trong nền kinh tế. Để phát triển du lịch thì việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, là điều kiện tiên quyết quyết định thành công.

   6 p hict 23/08/2020 20 2

 • Doanh nghiệp tư nhân trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - cơ hội, thách thức và một số đề xuất

  Doanh nghiệp tư nhân trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - cơ hội, thách thức và một số đề xuất

  Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đặt ra mục tiêu: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề.

   6 p hict 23/08/2020 19 2

 • Đổi mới mô hình kinh doanh và kết quả hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp: Bằng chứng tại Việt Nam

  Đổi mới mô hình kinh doanh và kết quả hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp: Bằng chứng tại Việt Nam

  Nghiên cứu này được thực hiện nhằm kiểm định mối quan hệ giữa đổi mới mô hình kinh doanh và kết quả hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp bằng phương pháp ước lượng mô hình cấu trúc tuyến tính tối thiểu từng phần (PLS-SEM) với cỡ mẫu là 150 doanh nghiệp khởi nghiệp.

   14 p hict 23/08/2020 23 2

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng trong thương mại điện tử tại Việt Nam

  Tại Việt Nam, thương mại điện tử (TMĐT) đang phát triển rất mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng đang gặp phải những trở ngại nhất định, đặc biệt là hành vi tiêu dùng trên môi trường trực tuyến. Để kiểm chứng nhận định này, bài viết xem xét những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng trong lĩnh vực TMĐT tại...

   14 p hict 23/08/2020 25 2

 • Mô hình áp dụng Kaizen cho các doanh nghiệp làng nghề tại Việt Nam

  Mô hình áp dụng Kaizen cho các doanh nghiệp làng nghề tại Việt Nam

  Bài viết đề xuất mô hình áp dụng Kaizen dành riêng cho các doanh nghiệp làng nghề ở Việt Nam nhằm giúp triển khai đạt được hiệu quả cao nhất. Nghiên cứu của nhóm tác giả nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc thay đổi nhận thức của chủ doanh nghiệp đối với sự thành công của mô hình.

   22 p hict 23/08/2020 27 2

 • Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở lý luận của phân tích kinh doanh, phân tích hoạt động cung cấp, phân tích hoạt động sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   172 p hict 27/07/2020 49 3

 • Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình Phân tích kinh doanh (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích hoạt động tiêu thụ, phân tích hoạt động đầu tư, phân tích hoạt động tài chính, đánh giá khái quát tình hình tài chính và phân tích khả năng sinh lợi,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p hict 27/07/2020 41 3

 • Khung đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp

  Khung đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp

  Nội dung chủ yếu tiếp theo của bài viết là đề xuất của tác giả về một Khung đánh giá chính sách thúc đẩy startup, từ tổng quát đến chi tiết. Những thành phần cốt lõi của Khung gồm: (i) Bộ tiêu chí đánh giá cấu thành bởi 5 nhóm tiêu chí, từ khích lệ tinh thần sáng tạo, tinh thần kinh thương; kết nối trong hệ sinh thái startup;...

   18 p hict 27/07/2020 35 2

 • Khung giải pháp cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam

  Khung giải pháp cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam

  Bài viết này phân tích các điểm mạnh, điểm yếu theo kết quả GII của Việt Nam và các giải pháp chính sách hiện hành, từ đó, đưa ra các gợi ý mang tính chất tổng thể để có thể cải thiện chỉ số GII theo mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra.

   16 p hict 27/07/2020 35 2

 • Khuyến công nghệ: Một cơ hội chính sách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

  Khuyến công nghệ: Một cơ hội chính sách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

  Bài viết cung cấp lý luận về khuyến công nghệ, một chính sách hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp để thúc đẩy hiện đại hóa và cải thiện về công nghệ, tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã định hình; xác định rõ phạm vi, đối tượng của khuyến công nghệ trong không gian chính sách, làm nổi bật cách tiếp cận “cầm tay chỉ việc”...

   20 p hict 27/07/2020 33 2

 • Bản mô tả công việc – công cụ quản trị hữu hiệu

  Bản mô tả công việc – công cụ quản trị hữu hiệu

  Bản mô tả công việc là một tài liệu nhằm giải thích và mô tả: Tại sao công việc này tồn tại; những trách nhiệm và nhiệm vụ chính của người đảm nhận công việc; phương pháp và tiêu chuẩn để đánh giá kết quả đạt được; những năng lực và tính cách cần có để đảm nhiệm công việc; phạm vi trách nhiệm và quyền hạn trong công việc như...

   4 p hict 26/06/2020 54 2

 • Tạo động lực lao động để tăng năng suất lao động

  Tạo động lực lao động để tăng năng suất lao động

  Để nâng cao năng suất lao động thì công tác tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó là một đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy người lao động tích cực làm việc, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

   6 p hict 26/06/2020 52 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số