• Giáo trình Quản trị học - ĐH Thương mại

    Giáo trình Quản trị học - ĐH Thương mại

    Giáo trình Quản trị học trình bày các nội dung: Khái luận về quản trị, nhà quản trị, thông tin và ra quyết định quản trị, chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị học.

     74 p hict 25/04/2015 350 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số