• Bài giảng môn học Pháp luật đại cương - ĐH Thủy lợi

  Bài giảng môn học Pháp luật đại cương - ĐH Thủy lợi

  Bài giảng môn học Pháp luật đại cương trình bày các nội dung: Những vấn đề cơ bản về nhà nước, những vấn đề cơ bản về pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội, luật hiến pháp và luật hành chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p hict 29/03/2017 0 0

 • Ebook Bài giảng pháp luật đại cương: Phần 1

  Ebook Bài giảng pháp luật đại cương: Phần 1

  Tập bài giảng được biên soạn nhằm quán triệt các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng Nhà nước và pháp luật Việt Nam cũng như bảo đảm cập nhật các văn bản qui phạm pháp luật hiện hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 của bài giảng.

   32 p hict 29/03/2017 0 0

 • Ebook Cẩm nang pháp luật dành cho thanh niên

  Ebook Cẩm nang pháp luật dành cho thanh niên

  Ebook Cẩm nang pháp luật dành cho thanh niên được biên soạn trình bày dưới dạng hỏi - đáp, thông qua những tình huống cụ thể, sinh động nhằm giải thích pháp luật, giúp thanh niên dễ dàng nắm bắt và vận dụng pháp luật trong cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết ebook để nắm vững nội dung chi tiết.

   109 p hict 29/03/2017 0 0

 • Ebook Bài giảng pháp luật đại cương: Phần 2

  Ebook Bài giảng pháp luật đại cương: Phần 2

  Tiếp nối phần 1 của tập bài giảng "Pháp luật đại cương", phần 2 sẽ trình bày về các nội dung: Cơ chế điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội, luật hiến pháp và luật hành chính, cơ sở pháp luật về hoạt động tư pháp, luật tài nguyên nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p hict 29/03/2017 0 0

 • Ebook Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Phần 1

  Ebook Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Phần 1

  Dựa trên các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về lịch sử nhà nước và pháp luật, nội dung giáo trình thể hiện một số phương pháp tiếp cận, phân tích mới mẻ, để đưa ra những nhận thức mới xung quanh nhiều vấn đề lịch sử nhà nước và pháp luật trong quá khứ hiện tại. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn giáo trình với nội dung:...

   181 p hict 29/03/2017 0 0

 • Ebook Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Phần 2

  Ebook Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới: Phần 2

  Tiếp nối phần 1 của cuốn giáo trình, phần 2 sẽ trình bày về các nội dung: Lịch sử Nhà nước và pháp luật tư sản, Nhà nước và pháp luật XHCN. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   253 p hict 29/03/2017 0 0

 • Ebook Hành trang thời đại kinh tế tri thức: Phần 2

  Ebook Hành trang thời đại kinh tế tri thức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hành trang thời đại kinh tế tri thức", phần 2 - Hành trang ở thời đại kinh tế tri thức cung cấp cho người học các kiến thức: Năng lực tiếp thu tri thức, năng lực tiếp thu và xử lý thông tin, tư duy và năng lực diễn đạt tư duy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   274 p hict 29/03/2017 0 0

 • Ebook Hành trang thời đại kinh tế tri thức: Phần 1

  Ebook Hành trang thời đại kinh tế tri thức: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hành trang thời đại kinh tế tri thức" cung cấp cho người đọc các kiến thức về thời đại kinh tế tri thức như: Sự thách đố của thời đại kinh tế tri thức, năng lực thành công trong xã hội, năng lực dưới tầm nhìn thời đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   175 p hict 29/03/2017 0 0

 • Ebook Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế suất và đặc khu kinh tế: Phần 1

  Ebook Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế suất và đặc khu kinh tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách tham khảo "Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế suất và đặc khu kinh tế" giới thiệu một số kinh nghiệp quốc tế về phát triển khu chế suất như: Khu chế suất và cải cách chính sách, kinh nghiệm của Ngân hàng thế giới về khu chế suất, kinh nghiệm của thế giới về khu chế suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p hict 29/03/2017 0 0

 • Ebook Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế suất và đặc khu kinh tế: Phần 2

  Ebook Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế suất và đặc khu kinh tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế suất và đặc khu kinh tế", phần 2 giới thiệu tới người đọc một số đặc khu kinh tế và các thành phố ven biển ở Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   233 p hict 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Nguyên lý hình thành sợi

  Bài giảng Nguyên lý hình thành sợi

  Bài giảng Nguyên lý hình thành sợi cung cấp cho các bạn những kiến thức về các quá trình công nghệ chính, quá trình làm tơi, quá trình pha trộn, quá trình chải thô, quá trình duỗi thẳng xơ, quá trình làm đều sản phẩm và một số nội dung khác.

   10 p hict 28/03/2017 0 0

 • Ebook Chemistry & technology of fabric preparation & finishing: Part 1

  Ebook Chemistry & technology of fabric preparation & finishing: Part 1

  Part 1 book "Chemistry & technology of fabric preparation & finishing" has contents: Preparation processes, chemistry of yarn and fabric preparation, scouring, bleaching, other processes, mechanical aspects of chemical finishing, durable press finishes.

   156 p hict 28/03/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số