• Ebook Chemistry & technology of fabric preparation & finishing: Part 2

  Ebook Chemistry & technology of fabric preparation & finishing: Part 2

  Part 2 book "Chemistry & technology of fabric preparation & finishing" has contents: Handmodification, repellent finishes, soil release finishes, flame retardant finishes, other finishes, mechanical finishing.

   112 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing Management: Chương 13 - Tiếp thị ở thị trường quốc tế

  Bài giảng Marketing Management: Chương 13 - Tiếp thị ở thị trường quốc tế

  Bài giảng Marketing Management: Chương 13 - Tiếp thị ở thị trường quốc tế giới thiệu về những yếu tố cần xem xét trước khi quyết định tiến ra nước ngoài; cách đánh giá và chọn lựa thị trường nước ngoài để gia nhập; những phương cách chính để gia nhập thị trường nước ngoài.

   21 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing Management: Chương 12 - Developing New Market Offerings

  Bài giảng Marketing Management: Chương 12 - Developing New Market Offerings

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Marketing Management: Chương 12 - Developing New Market Offerings sau đây để hiểu rõ hơn về những khó khăn khi phát triển sản phẩm mới, hình thức quản lý nào được sử dụng, những giai đoạn chủ yếu để phát triển sản phẩm mới.

   26 p hict 28/03/2017 1 0

 • Bài giảng Marketing Management: Chương 14 - Chiến lược thương hiệu sản phẩm

  Bài giảng Marketing Management: Chương 14 - Chiến lược thương hiệu sản phẩm

  Bài giảng Marketing Management: Chương 14 - Chiến lược thương hiệu sản phẩm chỉ ra đặc điểm của sản phẩm, cách thức đưa ra một chiến lược nhãn hiệu tốt hơn, đóng gói và ghi nhãn được sử dụng như các công cụ Marketing như thế nào.

   27 p hict 28/03/2017 1 0

 • Bài giảng Marketing Management: Chương 18 - Quản lý bán lẻ, bán sỉ và hậu cần

  Bài giảng Marketing Management: Chương 18 - Quản lý bán lẻ, bán sỉ và hậu cần

  Bài giảng Marketing Management: Chương 18 - Quản lý bán lẻ, bán sỉ và hậu cần nêu lên những hình thức tổ chức chính yếu trong việc quản lý bán lẻ, bán sỉ và hậu cần. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   34 p hict 28/03/2017 1 0

 • Bài giảng Marketing Management: Chương 16 - Chiến lược giá

  Bài giảng Marketing Management: Chương 16 - Chiến lược giá

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Marketing Management: Chương 16 - Chiến lược giá sau đây để biết được giá được thiết lập như thế nào? Giá được thay đổi như thế nào trong các hoàn cảnh khác nhau và ở các cơ hội khác nhau? Khi nào doanh nghiệp nên bắt đầu thay đổi giá và phản ứng như thế nào khi đối thủ thay đổi giá?.

   61 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng Marketing Management: Chương 19 - Integrated Marketing Communications

  Bài giảng Marketing Management: Chương 19 - Integrated Marketing Communications

  Bài giảng Marketing Management: Chương 19 - Integrated Marketing Communications bao gồm những nội dung về hỗn hợp truyền thông tiếp thị, quá trình truyền thông, truyền thông hiệu quả cùng một số nội dung khác.

   35 p hict 28/03/2017 1 0

 • Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 3 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 3 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng môn học "Marketing căn bản - Chương 3: Hành vi của khách hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường và hành vi người tiêu dùng, hành vi mua của các tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p hict 28/03/2017 1 0

 • Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 7 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 7 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng môn học "Marketing căn bản - Chương 7: Chiến lược phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và tầm quan trọng của phân phối, kênh phân phối, cấu trúc của kênh, lựa chọn và quản lý kênh, quyết định phân phối hàng hóa vật chất.

   47 p hict 28/03/2017 1 0

 • Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 1 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 1 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng môn học "Marketing căn bản - Chương 1: Đại cương về marketing" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về marketing, nguyên nhân xuất hiện marketing, quá trình phát triển marketing, đặc điểm của marketing, các quan điểm về marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 2 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 2 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng môn học "Marketing căn bản - Chương 2: Môi trường marketing của doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Các thuật ngữ, hệ thống hoạt động marketing, phân loại môi trường marketing, những người cung ứng, các trung gian marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p hict 28/03/2017 0 0

 • Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 5 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng môn học Marketing căn bản: Chương 5 – Nguyễn Thị Trang Nhung

  Bài giảng môn học "Marketing căn bản - Chương 5: Chiến lược sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về sản phẩm trong marketing, các quyết định về nhãn hiệu, các quyết định về bao gói và dịch vụ, quyết định về chủng loại và danh mục SP, quyết định về chủng loại và danh mục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p hict 28/03/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số