• Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán: Phần 2

  Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở dữ liệu và mô hình hóa dữ liệu, tổ chức hệ thống thông tin kế toán, phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p hict 24/04/2017 1 1

 • Giáo trình Bài tập Hóa kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Bài tập Hóa kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Bài tập Hóa kỹ thuật được chia thành 2 phần, phần 1 - Kỹ thuật tách chất trình bày các nội dung hai chương đầu tiên bao gồm: Phương pháp chưng cất, phương pháp hấp thụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p hict 24/04/2017 2 1

 • Giáo trình Bài tập Hóa kỹ thuật: Phần 2

  Giáo trình Bài tập Hóa kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình trình bày các nội dung: Kỹ thuật tác chất (phương pháp chiết lỏng - lỏng, tác chất bằng phương pháp lọc), kỹ thuật tiến hành phản ứng hóa học (động học của phản ứng đồng thể, các thiết bị phản ứng lý tưởng đơn giản, thiết bị phản ứng có thể tích thay đổi, hệ thống các thiết bị phản...

   70 p hict 24/04/2017 2 1

 • Ebook 360 động từ bất quy tắc và cách dùng các thì

  Ebook 360 động từ bất quy tắc và cách dùng các thì

  Ebook 360 động từ bất quy tắc và cách dùng các thì giới thiệu tới các bạn các động từ bất quy tắc; những ví dụ minh họa cho nghĩa của 360 động từ bất quy tắc; cách dùng các thì tiếng Anh như thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ tiếp diễn và một số từ khác.

   97 p hict 24/04/2017 3 3

 • Ebook New edition grammar practice for elementary students with key

  Ebook New edition grammar practice for elementary students with key

  Grammar practice for elementary students gives short, clear explanations of grammar and provides practice exercises for you to do. The book has three stages with a test at the end of each stage. Stage I is the easiest anh Stage II is the most difficult... We hope that Grammar practice for elementary students helps you to improve your English.

   178 p hict 24/04/2017 3 1

 • Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 1 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 1 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng "Quản trị sản phẩm - Chương 1: Khái quát về quản trị sản phẩm" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Tìm hiểu mối quan hệ giữa cấu trúc tổ chức marketing và hoạt động quản trị sản phẩm; giới thiệu khái quát về quản trị sản phẩm, các công việc của nhà quản trị sản phẩm; khái quát nội dung quá trình quản trị sản...

   34 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 2 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 2 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng "Quản trị sản phẩm - Chương 2: Xây dựng chiến lược sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về chiến lược sản phẩm, quá trình thiết kế chiến lược sản phẩm, nội dung chiến lược sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p hict 24/04/2017 3 1

 • Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 3 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 3 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng "Quản trị sản phẩm - Chương 3: Thiết kế và quản trị thương hiệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu biết về vai trò của thương hiệu và giá trị tài sản thương hiệu; hiểu được cách thức thiết kế thương hiệu sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 5 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 5 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng "Quản trị sản phẩm - Chương 5: Thiết kế bao bì thực phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung về bao bì, quá trình thiết kế bao bì. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 7 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 7 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng "Quản trị sản phẩm - Chương 7: Marketing MIX hỗ trợ cho sản phẩm" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về phối thức markeing hỗ trợ sản phẩm, các phối thức marketing, lập kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 4 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 4 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng "Quản trị sản phẩm - Chương 4: Quản trị chất lượng và dịch vụ sản phẩm" trình bày các kiến thức: Khái quát chung về chất lượng sản phẩm, thiết kế và quản trị chất lượng sản phẩm, quản trị chất lượng dịch vụ hỗ trợ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 6 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng Quản trị sản phẩm: Chương 6 - Trần Nhật Minh

  Bài giảng "Quản trị sản phẩm - Chương 6: Phát triển sản phẩm mới" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề khái quát về sản phẩm mới, các chiến lược về sản phẩm mới, phân tích quá trình thiết kế sản phẩm mới, những nỗ lực marketing cho sản phẩm mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p hict 24/04/2017 2 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số