• Giáo trình Máy điện đặc biệt: Phần 2 - ThS. Nguyễn Trọng Thắng

  Giáo trình Máy điện đặc biệt: Phần 2 - ThS. Nguyễn Trọng Thắng

  Phần 2 của Giáo trình Máy điện đặc biệt được biên soạn bởi Thạc sĩ Nguyễn Trọng Thắng trình bày các vấn đề cơ bản như sau: Các chế độ làm việc và các dạng khác của máy điện không đồng bộ đặc biệt, máy điện đồng bộ đặc biệt, ngoài ra ở mỗi chương còn có các câu hỏi ôn tập có giá trị thông tin rất cao. Mời các bạn tham khảo...

   48 p hict 24/07/2017 4 1

 • Ebook Họ vi điều khiển 8051: Phần 1

  Ebook Họ vi điều khiển 8051: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Họ vi điều khiển 8051" giới thiệu một số kiến thức về họ vi điều khiển 8051, tóm tắt phần cứng máy tính, tóm tắt tập lệnh, hoạt động định thời, hoạt động của PORT nối tiếp, hoạt động ngắt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p hict 24/07/2017 5 1

 • Ebook Họ vi điều khiển 8051: Phần 2

  Ebook Họ vi điều khiển 8051: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Họ vi điều khiển 8051", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Lập trình hợp ngữ, cấu trúc chương trình, thiết kế và giao tiếp. Cuối sách là phần phụ lục tham khảo các lệnh của bộ vi điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   128 p hict 24/07/2017 3 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 0 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 0 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 0" trình bày các nội dung: Mục tiêu của học phần, các nội dung chính của học phần, nhiệm vụ của người học, đánh giá kết quả học tập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p hict 24/07/2017 3 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 2 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 2 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 2: Đề tài, mục tiêu, mô hình, biến số và giả thuyết nghiên cứu" trình bày các nội dung: Đề tài NC, câu hỏi và mục tiêu NC, mô hình NC, biến NC và biến quan sát, giả thuyết NC, danh mục thông tin cần thu thập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p hict 24/07/2017 2 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 3 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 3 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 3: Nghiên cứu tài liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: NC tài liệu và DL thứ cấp, đọc và đánh giá các công trình nghiên cứu, xây dựng mô hình và giả thuyết NC của đề tài, trích dẫn tài liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hict 24/07/2017 2 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 4 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 4 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 4: Nghiên cứu định tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về NC định tính, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, phương pháp thử phản ứng tâm lý, thực hiện và viết báo cáo NC định tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p hict 24/07/2017 5 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 5 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 5 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 5: Nghiên cứu định lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về nghiên cứu định lượng, quan sát, khảo sát (Điều tra phỏng vấn), thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p hict 24/07/2017 2 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 6 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 6 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 6: Chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, xác định kích thước mẫu, các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, các phương pháp chọn mẫu không ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hict 24/07/2017 2 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 7 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 7 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 7: Thiết kế bảng câu hỏi" cung cấp cho người học các kiến thức: Bậc dữ liệu và thước đo biến NC, quy trình thiết kế và cấu trúc của bản câu hỏi, các loại câu hỏi và viết các câu hỏi, phỏng vấn thử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p hict 24/07/2017 3 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 8 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 8 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 8: Phân tích dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Chuẩn bị dữ liệu, phân tích thống kê, diễn giải kết quả phân tích thống kê, bàn luận về kết quả NC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hict 24/07/2017 2 1

 • Bài giảng Quản trị công nghệ - Đặng Vũ Tùng

  Bài giảng Quản trị công nghệ - Đặng Vũ Tùng

  Bài giảng Quản trị công nghệ nhằm giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản về công nghệ và quản lý công nghệ trong doanh nghiệp và trong ngành, các kỹ năng cơ bản để phân tích và đánh giá về lựa chọn và chuyển giao công nghệ thích hợp để phục vụ cho đổi mới công nghệ.

   50 p hict 24/07/2017 3 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số