• Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 9 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 9 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng giúp người học phân biệt được các chiến lược marketing toàn cầu, phân khúc được thị trường quốc tế, xác định được các chiến lược định vị sản phẩm của sản phẩm trên thị trường quốc tế, biết được phương pháp định vị quốc tế. Mời các bạn cùng thâm khảo.

   39 p hict 31/05/2018 9 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 10 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 10 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng cung cấp cho người học hiểu được những quyết định tiêu chuẩn hóa hay khách hàng hóa sản phẩm, phân tích được 3 thành phần của một sản phẩm, phân tích được chu kỳ sống sản phẩm quốc tế, xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm mới quốc tế, hiểu được những quyết định thương hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   38 p hict 31/05/2018 7 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 11 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 11 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Sau khi kết thúc nội dung này, sinh viên có thể: Hiểu được thế nào là chất lượng, và các tiêu chuẩn chất lượng, biết được các đặc điểm của sản phẩm dịch vụ, phân tích được sản phẩm B2B. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p hict 31/05/2018 5 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 12 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 12 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Sau khi kết thúc nội dung này, sinh viên có thể: Biết được các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá, áp dụng được các phương pháp định giá trong thị trường quốc tế; phân tích được mối quan hệ các chính sách giá đối với giá nội địa,....Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p hict 31/05/2018 3 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 13 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 13 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Sau khi kết thúc nội dung này, sinh viên có thể: Biết được những kênh phân phối thay thế tổng quát; biết được vai trò trong tư cách giao dịch, luồng thông tin, di chuyển tự nhiên; phân tích được độ bao phủ thị trường; phân tích được chiều dài kênh, chi phí/kiểm soát, mức độ hội nhập kênh,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p hict 31/05/2018 6 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 14 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 14 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Mục tiêu của bài giảng là phân tích được các yếu tố môi trường tác động đến chiến lược truyền thông như thế nào, biết được các phương tiện truyền thông, so sánh được thuận lợi và bất lợi của các phương tiện truyền thông, biết được chiến lược quảng cáo sáng tạo, biết được quản trị truyền thông đa quốc gia.

   32 p hict 31/05/2018 5 1

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 15 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 15 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng giúp người học biết được đàm phán xuyên văn hóa, xác định những vấn đề đạo đức trong kinh doanh quốc tế, biết được các chương trình kiểm soát hoạt động marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hict 31/05/2018 5 1

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 1 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 1 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 1: Quá trình và phương pháp thiết kế máy" trình bày các kiến thức: Khái niệm thiết kế máy, cơ cấu và máy, các phương pháp thiết kế, máy tính hỗ trợ thiết kế, hệ đơn vị trong thiết kế máy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p hict 31/05/2018 5 1

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Giới thiệu môn học - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Giới thiệu môn học - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   12 p hict 31/05/2018 5 1

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 3 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 3 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 3: Cấu tạo máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo cơ cấu, bậc tự do của cơ cấu, chuỗi động, cơ cấu và máy; tính bậc tự do của cơ cấu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p hict 31/05/2018 6 1

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 2 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 2 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 2: Cơ sở tính toán theo độ bền và độ cứng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, điều kiện cân bằng của hệ lực, đặc trưng hình học của mặt cắt ngang, vẽ biểu đồ nội lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hict 31/05/2018 7 1

 • Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 4 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy: Chương 4 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 4: Phân tích động học cơ cấu" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về phân tích động học cơ cấu, phân tích động học bằng phương pháp đồ thị, phân tích động học bằng phương pháp giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hict 31/05/2018 6 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số