• Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 6 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 6 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Yêu cầu chương 6 Lãnh đạo nhóm thuộc bài giảng Quản trị hành vi tổ chức nhằm giúp sinh viên thấy rõ mối quan hệ cũng như sự khác biệt giữa lãnh đạo và quyền lực, hiểu rõ nội dung và những hạn chế của học thuyết cá tính điển hình trong lãnh đạo, tóm tắt được mô hình lãnh đạo theo tình huống của Fiedler và ưu điểm nổi bật của học...

   26 p hict 26/09/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 7 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 7 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 7 Giao tiếp trong tổ chức trình bày về giao tiếp và chức năng của giao tiếp, mô tả được quá trình giao tiếp, hướng, mạng lưới và các hình thức giao tiếp chủ yếu, nắm được các yếu tố cản trở quá trình giao tiếp và hiểu rõ nguyên tắc khi giao tiếp giữa các cá nhân có nèn văn hóa khác nhau.

   27 p hict 26/09/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 8 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 8 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 8 Văn hóa trong tổ chức nhằm yêu cầu nắm vững khái niệm văn hóa tổ chức, các đặc trưng chung hình thành văn hóa tổ chức, phân tích những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của văn hóa tới hành vi nhân viên của tổ chức, nắm được các nhân tố duy trì sự tồn tại của văn hóa tổ chức, văn hóa tổ chức...

   17 p hict 26/09/2017 1 1

 • Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 1 - Đoàn Thanh Bảo

  Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 1 - Đoàn Thanh Bảo

  Chương 1 của bài giảng Cơ sở Khí cụ điện giúp bạn đọc nắm được định nghĩa khí cụ điện, phân loại khí cụ điện, các bộ phận chủ yếu của khí cụ điện, yêu cầu chung của khí cụ điện và ảnh hưởng của môi trường làm việc đến kết cấu của khí cụ điện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   80 p hict 26/09/2017 3 1

 • Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 2 - Đoàn Thanh Bảo

  Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 2 - Đoàn Thanh Bảo

  Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện - Chương 2: Nam châm điện (Cơ cấu điện từ) trình bày đại cương về nam châm điện, từ dẫn ở khe hở không khí, mạch từ một chiều, mạch từ xoay chiều, lực hút điện từ của nam châm điện một chiều, lực hút điện từ của nam châm điện xoay chiều, lực hút điện từ của nam châm điện xoay chiều 3 pha, đặc tính...

   54 p hict 26/09/2017 5 1

 • Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 3 - Đoàn Thanh Bảo

  Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 3 - Đoàn Thanh Bảo

  Chương 3 của bài giảng Cơ sở Khí cụ điện trình bày các khái niệm chung về lực điện động, các phương pháp xác định lực điện động, tính LĐĐ một số trường hợp thường gặp, tính LĐĐ ở mạch điện xoay chiều 1 pha, tính LĐĐ ở mạch điện xoay chiều 3 pha, độ bền điện động của thiết bị điện và trường hợp Cộng hưởng cơ khí. Chúc bạn...

   33 p hict 26/09/2017 6 1

 • Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 4 - Đoàn Thanh Bảo

  Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 4 - Đoàn Thanh Bảo

  Bài giảng chương 4 trình bày đại cương về tiếp xúc điện và tiếp điểm thiết bị điện. Trong phần đại cương về tiếp xúc điện giúp bạn đọc nắm các khái niệm, phân loại tiếp xúc điện, điện trở tiếp xúc, các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở tiếp xúc và một số biện pháp làm giảm điện trở tiếp xúc. Phần tiếp điểm thiết bị...

   70 p hict 26/09/2017 3 1

 • Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 5 - Đoàn Thanh Bảo

  Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 5 - Đoàn Thanh Bảo

  Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện - Chương 5: Hồ Quang điện trình bày các khái niệm chung về hồ quang điện, quá trình phát sinh và dập tắt hồ quang điện, hồ quang điện một chiều, hồ quang điện xoay chiều, các biện pháp và trang bị dập hồ quang. Mời bạn đọc tham khảo.

   75 p hict 26/09/2017 2 1

 • Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 6 - Đoàn Thanh Bảo

  Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 6 - Đoàn Thanh Bảo

  Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện - Chương 6: Sự phát nóng của thiết bị điện trình bày các khái niệm chung, các dạng tổn hao trong thiết bị điện, các phương pháp trao đổi nhiệt, quá trình phát nóng của vật thể đồng chất khi làm việc dài hạn, quá trình phát nóng của vật thể đồng chất khi làm việc ngắn hạn, quá trình phát nóng của vật thể đồng...

   37 p hict 26/09/2017 3 1

 • Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 7 - Đoàn Thanh Bảo

  Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện: Chương 7 - Đoàn Thanh Bảo

  Bài giảng Cơ sở Khí cụ điện - Chương 7: Cách điện trong khí cụ điện trình bày các khái niệm chung, các yếu tố ảnh hưởng đến cách điện, điện áp thử nghiệm của khí cụ điện, khoảng cách cách điện, kiểm tra cách điện của TBĐ cao áp. Mời ban đọc tham khảo.

   15 p hict 26/09/2017 3 1

 • Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ: Chương 3 - Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ: Chương 3 - Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng "Biến đổi năng lượng điện cơ - Chương 3: Mạch từ – Hỗ cảm – Máy biến áp" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, mạch từ tĩnh, hỗ cảm, đánh dấu cực tính (quy ước dấu chấm), xác định cực tính, cách xác định cực tính thực tế, máy biến áp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p hict 26/09/2017 2 1

 • Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ: Chương 6 - Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ: Chương 6 - Nguyễn Quang Nam

  Bài giảng "Biến đổi năng lượng điện cơ - Chương 6: Máy điện đồng bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, máy điện quay 1 pha, máy điện quay 2 pha, máy đồng bộ 3 pha, khái niệm về từ trường quay, trường hợp rôto cực ẩn, máy phát đồng bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p hict 26/09/2017 3 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số