• Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 3 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 3 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 3: Hoạt động chuỗi cung ứng sản xuất và phân phối" trình bày các nội dung: Thiết kế sản phẩm, điều độ sản xuất, quản lý nhà máy trong sản xuất, quản lý đơn hàng, kế hoạch phân phối, thuê ngoài trong chuỗi cung ứng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p hict 24/04/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 4 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 4 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 4: Công nghệ thông tin & chuỗi cung ứng" trình bày các nội dung: Tác động roi da BullWhip; hợp tác, hoạch định, dự báo và bổ sung; chuỗi cung ứng hợp tác; hệ thống thông tin hỗ trợ chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p hict 24/04/2017 1 1

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 2 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 2 - ThS. Ngô Thị Phương Anh

  Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 2: Hoạt động chuỗi cung ứng - Lập kế hoạch và nguồn cung ứng" trình bày các nội dung: Mô hình hoạt động của chuỗi cung ứng căn bản SCOR: dự báo nhu cầu trong lập kế hoạch; định giá sản phẩm, quản lý tồn kho, tìm nguồn cung ứng, tín dụng và các khoản phải thu.

   29 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chuỗi thời gian - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chuỗi thời gian - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng "Thống kê kinh doanh: Chuỗi thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chuỗi thời gian, phân loại chuỗi thời gian, thành phần chuỗi thời gian, các chỉ tiêu phân tích chuỗi thời gian, lượng tăng giảm tuyệt đối,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p hict 24/04/2017 3 1

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Đặc trưng đo lượng - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Đặc trưng đo lượng - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng "Thống kê kinh doanh: Đặc trưng đo lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Số tuyệt đối, số tương đối, đặc trưng khuynh hướng tập trung, đặc trưng khuynh hướng phân tán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p hict 24/04/2017 3 1

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Tổng quan về thống kê - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Tổng quan về thống kê - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng "Thống kê kinh doanh: Tổng quan về thống kê" giới thiệu tới người đọc một số kiến thức cơ bản về thống kê và thống kê trong kinh doanh, một số khái niệm, thống kê mô tả, thống kê suy diễn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p hict 24/04/2017 3 1

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Quá trình nghiên cứu thống kê - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Quá trình nghiên cứu thống kê - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng "Thống kê kinh doanh: Quá trình nghiên cứu thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình nghiên cứu thống kê, dữ liệu thống kê, thu thập dữ liệu thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p hict 24/04/2017 2 1

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Tóm tắt - trình bày dữ liệu - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Tóm tắt - trình bày dữ liệu - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng "Thống kê kinh doanh: Tóm tắt - trình bày dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết phân tổ, trình bày dữ liệu bằng bảng và bằng biểu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p hict 24/04/2017 1 1

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chỉ số - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chỉ số - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chỉ số do ThS. Nguyễn Văn Phong biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về chỉ số kinh doanh, phương pháp tính, hệ thống chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p hict 24/04/2017 1 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Đại học Mở TP.HCM (2016)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Đại học Mở TP.HCM (2016)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép" cung cấp cho người học các kiến thức: Tài khoản kế toán, sự cần thiết của tài khoản, ghi sổ kép, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p hict 24/04/2017 3 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5+6 - Đại học Mở TP.HCM (2016)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5+6 - Đại học Mở TP.HCM (2016)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 5+6: Quy trình kế toán - Hệ thống thông tin kế toán" trình bày tổng quan về quy trình kế toán; chứng từ kế toán; sổ sách kế toán; hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p hict 24/04/2017 1 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Đại học Mở TP.HCM (2016)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - Đại học Mở TP.HCM (2016)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính" trình bày các kiến thức tổng quan về báo cáo tài chính, các giả định và nguyên tắc kế toán, hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p hict 24/04/2017 2 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số