• Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học kiến thức: Quản lý đời sống đối tượng - Hàm Constructor; quản lý đời sống đối tượng - Hàm Destructor; tương tác giữa các đối tượng trong VC#, liên kết tĩnh trong việc gởi thông điệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hict 26/07/2018 8 2

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học kiến thức: Tổng quát về xây dựng ứng dụng bằng VS .Net, một số đối tượng giao diện thường dùng, hiệu chỉnh thuộc tính các đối tượng giao diện, sự kiện - Hàm xử lý sự kiện, qui trình điển hình viết 1 ứng dụng bằng VC#,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p hict 26/07/2018 7 2

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về tương tác giữa người dùng & chương trình; đối tượng vẽ và cơ chế vẽ nội dung; xuất chuỗi văn bản; xuất ảnh bitmap; xuất hình ₫ồ họa toán học; thí dụ viết ứng dụng vẽ đối tượng phức hợp; xây dựng đối tượng giao diện có hình dạng tùy ý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p hict 26/07/2018 9 2

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về lập trình song song, lập trình multi-process bằng class Process; lập trình multi-thread bằng class Thread, demo tính hiệu quả của multi-thread, demo vấn đề tương tranh giữa các thread đồng thời, demo việc giải quyết tương tranh giữa các thread.

   28 p hict 26/07/2018 7 2

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về ₫ời sống của dữ liệu của ứng dụng VC#, các cấp độ ghi/đọc dữ liệu phổ biến, ghi/đọc chuỗi byte thô ra/từ file, ghi/đọc chuỗi ký tự ra/từ file, ghi/đọc dữ liệu có kiểu định sẵn ra/từ file nhị phân, hi/đọc dữ liệu có kiểu định sẵn ra/từ file văn bản,... Mời các bạn...

   53 p hict 26/07/2018 5 2

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về interface và class tổng quát hóa, class cụ thể - Stack các số nguyên, class tổng quát hóa - Stack các phần tử kiểu T, ràng buộc về tham số kiểu hình thức, sử dụng class tổng quát hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p hict 26/07/2018 11 2

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 11 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 11 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về giao diện cá nhân hóa, xây dựng User control & ứng dụng, xây dựng Inherited control & ứng dụng, xây dựng Owner-drawn control & ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p hict 26/07/2018 8 2

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 12 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 12 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về truy xuất database, truy xuất database thông qua ADO .Net; thí dụ lập trình dùng ADO .Net; databinding; thí dụ về databinding mà không viết code; thí dụ về databinding có viết code khởi tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p hict 26/07/2018 9 2

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 13 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 13 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các đối tượng (Structural Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về mẫu thiết kế hướng đối tượng, mẫu Adapter, mẫu Composite, mẫu Proxy, mẫu Decorator, mẫu Decorator,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p hict 26/07/2018 9 2

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 15 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 15 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về nhóm mẫu “Behavioral Patterns”, mẫu Chain of Responsibility, mẫu Template Method, mẫu Strategy, mẫu State, mẫu Command, mẫu Observer. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p hict 26/07/2018 11 2

 • Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 14 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng: Chương 14 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo đối tượng (Creational Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát vềnhóm mẫu “Creational”, mẫu Abstract Factory, mẫu Factory Method, mẫu Prototype, mẫu Builder, mẫu Singleton. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hict 26/07/2018 9 2

 • Bài giảng Hướng dẫn lập trình VB.NET - Chương 1: Mở và chạy một chương trình Visual Basic.NET

  Bài giảng Hướng dẫn lập trình VB.NET - Chương 1: Mở và chạy một chương trình Visual Basic.NET

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mở và chạy một chương trình Visual Basic.NET, môi trường phát triển visual studio.net, bộ thiết kế, hiển thị bộ thiết kế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   5 p hict 26/07/2018 8 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số